Best Joomla Templates by iPage Hosting Review

Uczyńmy człowieka

Opublikowano: czwartek, 30, marzec 2017

serceDnia 28 lutego 2017r. w Centrum Animacji Społecznej w Zdunach odbyło się spotkanie zaproszonych gości w ramach projektu p.t.: „Świat wartości’. Swoją obecnością zaszczycili nas: P. Miłosz Zwierzyk – zastępca burmistrza miasta Zdun, P. Elżbieta Kurkiewicz – przewodnicząca rady miasta Zdun, P. Andrzej Piotrowski – dyrektor PCPR w Krotoszynie wraz z P. Elżbietą Przybylską, P. Karolina Rejek – dyrektor ZSP w Zdunach, P. Dorota Krupińska – dyrektor Gimnazjum w Zdunach, przedstawiciele Niepublicznego Przedszkola Parafialnego w Zdunach, P. Kinga Kalak – dyrektor Publicznego Przedszkola w Zdunach, przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Baszkowie, P. Halina Junory ze zdunowskiej biblioteki oraz dzieci, młodzież, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie. Projekt ten sprawowany jest pod patronatem Burmistrza Zdun Pana Tomasza Chudego, natomiast adresatami, są dzieci i młodzież placówek oświatowych miasta Zdun. Zaproszonym gościom zaprezentowaliśmy pantomimę p.t.: „Uczyńmy człowieka”, w której ukazaliśmy jak dobro i piękno, zadowolenie oraz wewnętrzna harmonia, spokój, a przede wszystkim wiara, potrafi przezwyciężyć wszelkie zło, pomimo, iż współczesny świat pełen jest sprzecznych sygnałów i wskazówek.

Aktorzy odegrali swą rolę, w sposób profesjonalny, przez co zostali nagrodzeni gromkimi brawami, podziękowania złożyła Siostra Dyrektor Anna Wojciechowska, dzieci z Niepublicznego Przedszkola Parafialnego w Zdunach, a także Zastępca Burmistrza Zdun – Pan Miłosz Zwierzyk. Galeria