Best Joomla Templates by iPage Hosting Review

Zaangażowana w dzieło Bractw Miłosierdzia

Opublikowano: poniedziałek, 02, październik 2017

swludwikDzień 9 maja w naszym Domu obchodzony jest szczególnie uroczyście, bowiem tego dnia obchodziliśmy uroczystość św. Ludwiki de Marillac – współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Święto to zapoczątkowaliśmy uroczystą Mszą św., której przewodniczył ks. proboszcz z Parafii Zduny – Krzysztof Śliczny, wraz z naszym kapelanem – ks. Andrzejem Starzyńskim. Podczas homilii ks. proboszcz przybliżył nam drogę życia św. Ludwiki, od poczucia winy do całkowitej wolności, od poczucia wyniosłości i pychy do głębokiej pokory. Opowiedział nam jak w okresie swego życia, stanęła wobec swojego Pana i żyła pełnią Bożego pokoju. W trakcie bardzo różnych, przeciwstawnych doświadczeń duchowych, Ludwika de Marillac odkryła Boga, który jest trwającym ogniem.
Po wzniosłej Eucharystii wszyscy przenieśliśmy się do sali rekreacyjnej na część artystyczną, jaką przygotowali nasi chłopcy…była to „Lekcja historii”, pięknie przedstawione trzy prezentacje przez „uczniów”.
„Dusze szukające Boga znajdą Go wszędzie, szczególnie zaś w ubogich.”
Św. Ludwika de Marillac

Galeria