Best Joomla Templates by iPage Hosting Review

150 lat Sióstr Miłosierdzia w Zdunach

Opublikowano: sobota, 02, grudzień 2017

logo17Rok 2017 jest rokiem szczególnie ważnym dla naszego Domu, ponieważ 150 lat temu rozpoczęły w nim posługę Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.
Siostry do Zdun sprowadziła w 1867r. Tekla Morawska, właścicielka Konarzewa, która zakupiła dla nich dom z ogrodem w mieście. Początkowo był to ośrodek dla chorych, następnie z fundacji ks. Jażdżewskiego, utworzono dom dla sierot. Podczas okupacji hitlerowskiej, dom dla sierot został rozwiązany, jego działalność reaktywowano w latach 1950 – 1953, wówczas powstał dom dla dzieci głęboko upośledzonych umysłowo. Dziś jest to Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie. 
Powyższe wydarzenie połączone było z obchodami Jubileuszu 400 lat Charyzmatu Wincentyńskiego, a także uroczyste otwarcie boiska wraz z kompleksem rekreacyjno – wypoczynkowym dla naszych Mieszkańców. Każdy Jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością. Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. O wielu być może zapomnieliśmy. Jednak Jubileusz 150 lecia pobytu Sióstr w naszym Domu, to okazja, aby przypomnieć sobie najważniejsze fakty, to także okazja do wspomnień, które choć minione, pozostają w pamięci. 
Uroczystość jubileuszową rozpoczęliśmy w dniu 14 października 2017r. uroczystą Mszą św., w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach. Mszy św. przewodniczył ks. Krzysztof Śliczny – proboszcz Parafii Zduny, homilię wygłosił Dyrektor Prowincji Chełmińsko – Poznańskiej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo – ks. Jacek Wachowiak, koncelebrowali również księża: dziekan Tadeusz Łazarski z parafii Uciechów, o. Ksawery Majewski – gwardian proboszcz Franciszkanów z Kobylina oraz ks. Andrzej Starzyński – kapelan naszego Domu.
Ten szczególny dzień uświetnili zacni i szanowni goście: Wizytatorka Prowincji Chełmińsko – Poznańskiej – S. Małgorzata Pranga, jej asystentka – S. Bogumiła Ławniczak, Ojciec Dyrektor Prowincji Chełmińsko – Poznańskiej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo – ks. Jacek Wachowiak, ks. Krzysztof Śliczny – Proboszcz Parafii Zduny, Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia z Prowincji Chełmińsko - Poznańskiej, Stanisław Szczotka – Starosta Powiatu krotoszyńskiego, Miłosz Zwierzyk – Wice Burmistrz Zdun, Andrzej Piotrowski – Dyrektor PCPR w Krotoszynie Elżbieta Kurkiewicz – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdunach, Dariusz Dębicki – Burmistrz Sulmierzyc, Irena Rękosiewicz – Radna Rady Powiatu krotoszyńskiego, Jolanta Szymanowska – Dyrektor Ośrodka Kultury w Zdunach, Władysław Ulatowski – Sekretarz Gminy Zduny, Daria Rakowiecka – Nowacka – Dyrektor SOSW w Konarzewie, Iwona Skowrońska - Wice Dyrektor Zespołu Szkół w Zdunach, Paweł Kaczmarek – Kierownik WTZ w Krotoszynie oraz w Łagiewnikach, Łucja Długiewicz – Paszek – Kustosz Izby Muzealnej w Zdunach, Kinga Kalak – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Zdunach, pozostali przybyli goście, sponsorzy, darczyńcy, Mieszkańcy, rodzice naszych Mieszkańców, Personel oraz społeczność zdunowska.
Po uroczystym obiedzie, który odbył się w Centrum Animacji Społecznej przenieśliśmy się wszyscy na teren naszego Domu, tam odbyło się ceremonialne przecięcie wstęgi i poświęcenie boiska wraz z całym kompleksem rekreacyjno – wypoczynkowym, przywitanie wszystkich gości, przedstawienie historii 150 lat pobytu Sióstr Miłosierdzia w Zdunach, w świetle historii Zgromadzenia przez S. Annę Mamonę, inscenizacja „150 lat Klasztoru Sióstr Miłosierdzia w Zdunach”, w wykonaniu Mieszkańców i Personelu Domu Pomocy Społecznej w Zdunach. Kolejka zaproszonych gości z okazji Jubileuszu, którzy chcieli na ręce S. Dyrektor Anny Wojciechowskiej złożyć życzenia, kwiaty, upominki była bardzo długa. Dzięki ludziom dobrej woli, mogliśmy świętować tak wzniosły dzień, mogliśmy cieszyć się z każdego przybyłego gościa, dzielić się ciepłym posiłkiem i bawić się przy dźwiękach muzyki płynącej ze sceny. A na scenie działo się dużo: występ dzieci z Niepublicznego Przedszkola Parafialnego ze Zdun, dzieci z Publicznego Przedszkola ze Zdun, występ dzieci z Zespołu Szkół w Zdunach, Scholi Parafialnej ze Zdun, zespołu „Senior” z kapelą ze Zdun, Zespołu Tańca Ludowego „Krotoszanie” z Krotoszyna, wielkim finałem był występ Zespołu „Quis ut Deus” z Tczewa. 
Dziękujemy wszystkim przybyłym za życzliwość i każdy gest pomocny przy tworzeniu tych dzieł. W sercu pozostaje wdzięczność Panu Bogu, za dobro, które możemy czynić w tym miejscu. Za dobre świadectwo, za to, że Boże miłosierdzie, które za wstawiennictwem św. Wincentego a Paulo, mogło być i jest doświadczane przez najbardziej potrzebujących. Niech Bóg będzie uwielbiony, za to, co się dokonało, a dobro, które ma się dokonać, niech będzie na chwałę Bogu i ku pożytkowi ludzi. Galeria
Gorące słowa podziękowania za wieloletnią współpracę kierujemy do: 
1. Stanisław Szczotka – Starosta Powiatu Krotoszyńskiego
2. Tomasz Chudy – Burmistrza Zdun
3. Dariusz Dębicki – Burmistrz Sulmierzyc
4. Władysław Ulatowski- sekretarza Gminy Zduny
5. Elżbieta Kurkiewicz- przewodniczącą Rady Miejskiej w Zdunach