Best Joomla Templates by iPage Hosting Review

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ  – „ŚW. JÓZEF NASZ PATRON

Opublikowano: niedziela, 23 wrzesień 2018

jozef18W związku z ustanowieniem przez Papieża Franciszka Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego i nadaniem Bazylice św. Józefa w Kaliszu tytułu Sanktuarium Narodowego pragniemy ożywić kult św. Józefa. Ten święty czas podarowany nam przez Papieża jest szczególną okazją, by głębiej i na nowo odkryć jak potężnym patronem i orędownikiem jest św. Józef. 
Z tej okazji 9 maja 2018r. w Centrum Animacji Społecznej w Zdunach odbył się Przegląd Twórczości Artystycznej – św. Józef nasz Patron. Inicjatorem tego wydarzenia była S. Anna Wojciechowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zdunach.. Głównym celem Przeglądu Twórczości Artystycznej było poznawanie i przybliżenie postaci św. Józefa, dostarczenie pozytywnych wzorców do naśladowania oraz poznanie roli św. Józefa, w życiu rodziny i jego patronatu. Adresowany był do osób z niepełnosprawnością, w ramach Konkursu Prac Plastycznych oraz Konkursu Poetycko – Muzycznego. W wydarzeniu tym wzięły udział następujące placówki: Środowiskowy Dom Samopomocy z Krotoszyna, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Krotoszyna, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Konarzewa, Zespól Szkół Specjalnych z Krotoszyna, Zespół Szkól z Oddziałami Integracyjnymi z Krotoszyna, Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek z Ostrowa Wlkp., Dom Pomocy Społecznej ze Zdun, a także widzowie ze Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy ze Zdun.
Przegląd rozpoczęliśmy od odsłuchania Hymnu ku czci św. Józefa, po czym nastąpiło przywitanie szanownej Komisji, w składzie: Przewodniczący Komisji – Wikariusz Generalny naszej Diecezji, Prezes Polskiego Studium Józefologicznego – ks. Prałat Andrzej Latoń, Proboszcz zdunowskiej Parafii – ks. Krzysztof Śliczny, Burmistrz Zdun – Tomasz Chudy, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baszkowie – Krzysztof Grobelny, Dyrektor Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej w Krotoszynie – Aneta Trawińska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej – s. Anna Wojciechowska oraz Kustosz Izby Muzealnej w Zdunach – mgr Łucja Długiewicz – Paszek. Powitaliśmy również Przewodniczącą Rady Miejskiej Zdun – Elżbietę Kurkiewicz, kapelana naszego Domu – ks. Andrzeja Starzyńskiego, przybyłych dyrektorów, kierowników, wychowawców, opiekunów placówek, wszystkich uczestników. Po części wstępnej głos zabrała Siostra Dyrektor Anna Wojciechowska celem wprowadzenia, wszystkich przybyłych, w ten niezwykły czas, następnie głos zabrał ks. Prałat Andrzej Latoń, który w kilku słowach przekazał nam kim jest dla chrześcijan św. Józef. Przede wszystkim jest postacią wyjątkową, godną do naśladowania, wzorem wielu cnót. Jako głowa św. Rodziny z Nazaretu został przez Boga obdarzony wyjątkową łaską i zaufaniem, wyrażającą się tym, że Bóg powierzył mu Maryję i Jezusa – Syna Bożego pod jego opiekę. Ten św. Patron pomaga nam w ciężkich chwilach, które każdy z nas przeżywa. Po tych głębokich słowach nastąpiła prezentacja utworów w Kategorii Recytatorsko – Muzycznej.
I miejsce otrzymali uczestnicy WTZ w Krotoszynie w scence pt.: „Decyzja św. Józefa”
II miejsce zajęli mieszkańcy DPS w Zdunach za zaprezentowanie piosenki pt.: „Strażnik skarbów”
III miejsce uzyskali wychowankowie SOW Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek z Ostrowa Wlkp., za utwory własne przy wsparciu wychowawców; Sebastian Jarosik – „Jesteś moim opiekunem”; Witek Pawlak – „Św. Józef patronem ośrodka”; Dominika Wencel – „ten który miewał sny”.
W kategorii Prac Plastycznych:
I miejsce otrzymał Patryk Krzyżański z SOSW w Konarzewie
II miejsce zajęła Julia Rachwalska z ZSS w Krotoszynie
III miejsce zajął Piotr Paradysz DPS w Zdunach
Zwycięzcy I, II, i III miejsc zostali nagrodzeni gromkimi brawami, dyplomami oraz nagrodami w postaci sprzętu muzycznego, sportowego, plastycznego, a pozostali uczestnicy konkursów otrzymali kubki ze św. Józefem oraz dyplomy. Kilka słów do bohaterów tej uroczystości skierowali wszyscy uczestnicy komisji, zapewniając nas, że trudna to była decyzja, bowiem wszystko to, co działo się na scenie, a także przelane na papier techniką różną, zwracało szczególną uwagę, ze względu na wysoki poziom.
Spotkanie to miało charakter wzniosły, panowała atmosfera życzliwości, otwartości, a to wszystko przerodziło się w przekazanie żywej wiary, podczas krótkiej części artystycznej zaprezentowanej przez młodzież z Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej w Krotoszynie. Był również poczęstunek dla wszystkich przybyłych.
S. Anna Wojciechowska dziękuje za udzielone wsparcie finansowe i rzeczowe sponsorom ufundowanych nagród Przeglądu: ks. K. Ślicznemu, Burmistrzowi Zdun T. Chudemu, Hurtowni PRIMUS z Krotoszyna, Foto Studio P. Kasprzak z Krotoszyna, Sklep Medyczny AKSON z Krotoszyna, Budownictwo Kubiak Mariusz Kubiak i Karol Kubiak z Krotoszyna, przyjacielowi Domu – Piotrowi Sasin z Krotoszyna oraz Zdunowskiemu Ośrodkowi Kultury za udostępnienie sali, a Zespołowi Senior z Kapelą, za sprzęt nagłaśniający. Galeria