Best Joomla Templates by iPage Hosting Review

Dni Papieskie

Opublikowano: niedziela, 18 listopad 2018

papiez188 października 2018r., z kilkudniowym wyprzedzeniem na terenie naszego Domu obchodziliśmy Dzień Papieski. Temu szczególnemu dniu, w różnych miejscach towarzyszą konkursy, wystawy, sztuki teatralne, wieczory poetyckie – my skupiliśmy się na przeprowadzeniu konkursu plastycznego oraz krótkiej inscenizacji połączonej z prezentacją multimedialną, dziękując w ten sposób Papieżowi Janowi Pawłowi II, za Jego poświęcenie, oddanie, miłość.
Ten szczególny dzień przeżywaliśmy w czterech wymiarach – intelektualnym, duchowym, artystycznym i konkretnej solidarności. Wymiar intelektualny przybliżył nam szeroką treść nauczania Jana Pawła II dzięki prezentacji multimedialnej. Wymiar duchowy nastąpił dzięki łączności z Ojcem Świętym poprzez modlitwę w jego intencji. Wymiar artystyczny miał miejsce na Sali Dziennego Pobytu, dzięki przeprowadzonemu konkursowi plastycznemu, w którym brało udział kilkanaście prac – odzwierciedlały ona rzeczywisty wizerunek św. Jana Pawła II oraz wszystko, co z tym Wielkim człowiekiem związane. Spośród tych wszystkich prac Szanowna Komisja, w skład której weszli: Siostra dyrektor Anna Wojciechowska, P. Agnieszka Kołodziej, P. Bogumiła Baranowska i P. Dorota Sobaniak, wybrała 3 prace, za które autorzy otrzymali kolejno nagrody: I miejsce – Eugeniusz Konat, II miejsce – Dominik Haładaj, III miejsce – Jakub Szczepański, wszyscy pozostali twórcy prac otrzymali nagrodę na słodko. Po rozstrzygnięciu konkursu, w Sali Rekreacyjnej odbyła się krótka inscenizacja, w roli chłopców z oddziału B oraz Personelu, pt.: „Jan Paweł II – Dobry Pasterz.” I wreszcie wymiar konkretnej solidarności – identyfikowanie się z największym z Rodu Polaków – Papieżem Janem Pawłem II, którego słowa brzmią w naszych uszach po dziś dzień, brzmią z jeszcze większą mocą, bo radujemy się z faktu, że ten, który modlił się razem z nami, ten, którego mogliśmy niejako dotknąć – dziś cieszy się chwałą świętych,
…wspominaliśmy przesłania, które nigdy nie tracą ważności…i choć umilkło serce jego, to On wciąż jest żywy, wciąż jest z nami…Galeria