Best Joomla Templates by iPage Hosting Review

Siostry Szarytki w Zdunach w latach 1867 – 2017

Opublikowano: niedziela, 20 styczeń 2019

szarytki19Zduny – to takie miejsce na Ziemi, z wieloma pamiątkami po wydarzeniach, które na trwałe zapisały się w historię z życia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Choć niektóre zdarzenia, delikatnie, powoli zacierają się w pamięci jej świadków i ze strzępów informacji rozsianych po archiwach, wspomnieniach, prasie minionych czasów, opracowaniach, fotografiach, mozolnie odtworzono dzieje z życia, pobytu Sióstr Szarytek w Zdunach. Taką właśnie pracę wykonał Pan Krzysztof Grobelny, tworząc wyjątkową monografię, opisującą historię wincentynek, których działalność odcisnęła tak bardzo swe piętno na historii miasta, że Dom sióstr i ich posługa potrzebującym stały się priorytetową działalnością, na tym obszarze.
16 listopada 2018r. o godz. 16.00, w kaplicy naszego Domu odbyła się Msza św., odprawiona przez ks. prof. Mieczysława Koguta z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu wraz z ks. proboszczem Krzysztofem Ślicznym. Motywem przewodnim homilii było o dokonywaniu się dzieł, stworzonych przez Wincentego a Paulo: Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, Pań Miłosierdzia, Zgromadzenia Księży Misjonarzy, posyłani oni byli wszędzie tam, gdzie cierpiał ubogi, a w nim Chrystus, „…zatem ludzie ukształtowani na wzór miłosiernego Jezusa, szli wszędzie, gdzie była potrzeba…” – powiedział ks. profesor.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Sali Rekreacyjnej, gdzie nastąpiła publikacja książki p.t.: „Siostry Szarytki w Zdunach w latach 1867 – 2017”. Siostra Dyrektor Anna Wojciechowska powitała wszystkich przybyłych, zainteresowanych, którym bliskie jest to wspaniałe dzieło, następnie głos zabrał ks. Krzysztof Śliczny i wreszcie sam autor, wysuwając tezę, iż nie ma prawdziwych Zdun bez Klasztoru i Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, bowiem każdy mieszkaniec musiał w bezpośredni i pośredni sposób natknąć się na żywe „pomniki” tworzone przez skromne niewiasty, czcicielki Maryi w każdym czasie.
Okolicznościowa dekoracja, przy kawie i ciastku, portrecie Założyciela Zgromadzenia Sióstr – św. Wincentego a Paulo, postaci - jak żywej szarytki, wystawa pamiątek, fotografie, wprowadziły podniosły nastrój tego wieczoru. W czasie spotkania, nabywcy książki mogli uzyskać również wpis od autora. Wszystko to dostarczyło uczestnikom wielu wrażeń oraz duchowych przeżyć.
Polecamy tę publikację wszystkim tym, którym jest bliska działalność Szarytek i oczywiście oczekujemy na kolejne części książki – autorstwa Pana Krzysztofa Grobelnego. Galeria