Best Joomla Templates by iPage Hosting Review

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Opublikowano: niedziela, 03 styczeń 2021

niepokalane20Adwent jest wyjątkowym czasem przeżywanym w Kościele, czasem oczekiwania i przygotowania do przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. Chrystus, który narodził się w Betlejem jest przedstawiany jako światło wschodzącego słońca, przychodzi jako ten, który może wyciągnąć człowieka z ciemności. Według tradycji roraty to pierwsza Msza św. o wschodzie słońca. W naszym Domu roraty odbywają się w każdy wtorek i czwartek.

8 grudnia 2020r., był dla wszystkich wiernych w kaplicy naszej wyjątkowym dniem – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. O godzinie 6.30 zebraliśmy się, aby z palącymi się lampionami wejść do wnętrza kaplicy i czcić Najświętszą Maryję Pannę. Mszę św. odprawił ks. kapelan Krzysztof Dończyk, który podczas homilii mówił: „…Maryja jest pierwszą zbawioną, pierwszą wierzącą, pierwszą uświęconą i uwielbioną w Kościele Chrystusa. Jej wielkość ma ścisły związek z całym Ludem Bożym. Byłoby błędem, wyobrażać sobie Niepokalaną samotną…” dalej mówił: „…wielkość Maryi, która ma swój punkt wyjścia w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, nie ma być wielkością należącą wyłącznie do Niej ale dosięga każdego chrześcijanina, stanowi ideał całego Kościoła…” Po zakończeniu Eucharystii nastąpiło (jak to w zwyczaju) losowanie i odczytanie dwóch serduszek z dobrymi uczynkami chłopców. Wylosowane osoby otrzymały figurkę Najświętszej Maryi Panny, która na jakiś czas zagości na oddziale.

Uroczystość Niepokalanej, przypadając w okresie Adwentu, staje się motywem nadziei dla całego Kościoła, który przygotowuje się na przyjęcie Tego, który przychodzi błogosławić i napełnić nas wszelkiego rodzaju dobrami duchowymi i niebieskimi. Maryja, pełna łaski, jak Ją nazwa Anioł, przypomina nam, że Bóg także nas wybrał w osobie Jezusa Chrystusa, abyśmy byli przy nim z miłości, byli świętymi i bez skazy, to znaczy byli chwałą Jego Majestatu.

Tego dnia, jak każdego roku, w godzinach 12.00 – 13.00, każdy mógł skorzystać z modlitwy w Godzinie Łaski dla świata, a za jej pośrednictwem wypraszać morze łask, są one dla tych, którzy „słuchają moich słów i zachowują je w swoich sercach.”

Tajemnica ta pokazuje szczególna rolę Maryi w planie zbawienia człowieka. Galeria