„Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2)

Opublikowano: niedziela, 07 luty 2021

3krolowie21Historia Mędrców – Trzech Króli – to głęboki w treści symbol życiowej drogi każdego człowieka, podążającego za światłem wiary. W obrazie Mędrców cała ludzkość przybywa do Betlejem, aby w Jezusie uznać obiecanego Mesjasza i złożyć Mu należny hołd. Chrześcijańską radość tego dnia (6 styczeń 2021r.), wyraziliśmy poprzez udział we Mszy św., na którą przybyli także Trzej Królowie. Przybyli Oni z darem modlitwy, od której Chrystus uzależnił prowadzenie misji Kościoła. Podczas Liturgii wspólnie modliliśmy się, aby w każdym zakątku świata była głoszona Ewangelia, prosiliśmy Pana Boga aby objawienie światu Jezusa Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka, odbywało się bez przeszkód i w prawdziwym pokoju.

Jak wszyscy wiemy, Objawienie Pańskie jest patronalnym świętem Dzieła Misyjnego. Również w naszym Domu odbyła się zbiórka misyjna, z której dochód przeznaczony został na misja prowadzone przez Siostry Miłosierdzia Prowincji Chełmińsko – Poznańskiej. Fanty pozyskaliśmy od Darczyńców, ludzi dobrej woli. Należy zaznaczyć, iż każdy nabyty los, równał się wygranej niespodziance. Można było wygrać wiele ciekawych nagródJ Loteria cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że brakło losówJ

Niech Dobry Bóg, wynagrodzi wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tego przedsięwzięcia, ludziom szlachetnego serca, którzy przekazali wiele przedmiotów, bez których loteria nie mogłaby się odbyć, a także tym, którzy brali w niej udział. Wszystkim, którzy udowodnili swoją postawą, że nie jest im obojętny los rówieśników z krajów misyjnych. Galeria