Best Joomla Templates by iPage Hosting Review

Renowacja Ślubów Świętych Sióstr

Opublikowano: poniedziałek, 08 listopad 2021

kwiaty18W uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca – Siostry Miłosierdzia na całym świecie odnawiają swoje śluby. Tego wyjątkowego dnia również Siostry w naszym Domu, odnowiły swoje zobowiązanie wobec Pana, podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył ks. kapelan Krzysztof Dończyk, …w homilii głęboko podkreślił: „…łaska idzie zawsze w parze z miłością, ta zaś prowadzi do współpracy z Najwyższym. Wielkość wkładu człowieka zależy od jego decyzji i zaangażowania. Wkład jest wielki, jeśli człowiek, ze swoją wolnością i miłością podejmie Boże wezwanie. Maryja wypowiedziała swoją bezgraniczną dyspozycyjność. Jej zgoda jest pokorna i otwarta na Boga: „Oto je służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa.” Dalej mówił: „…podobnie ja Maryja, każda z Was została wezwana do wyrażenia zgody na Boże wezwanie, do oddania Mu siebie do dyspozycji…” Po tych słowach S. Urszula Wardowska, s. Maria Bagińska, s. Genowefa Biderman, s. Dorota Tyckun, s. Agnieszka Kęsicka, s. Elżbieta Spica, tak jak Maryja, ponowiły swoje osobiste, intymne „FIAT”, wobec Jezusa Chrystusa – swojego Oblubieńca.

Następnie odczytana przez personel świecki modlitwa wiernych, procesja z darami, w której uczestniczyły nasze Siostry i wreszcie pięknie zagrane i zaśpiewane pieśni – wyjątkowe to, nadzwyczajne i bardzo wzruszające.

W Sali Rekreacyjnej przywitaliśmy nasze drogie Siostry tańcem, następnie część artystyczna , pt.: „Dzieje powołania”, w wykonaniu chłopców i Personelu, ukazała nam, co zadziało się w sercach Sióstr, kiedy to Pan Bóg po raz pierwszy powołał je do swojej służby, a dzięki Jego łasce, zdobyły się na tyle miłości i odwagi, by na to powołanie odpowiedzieć TAK, kiedy to po raz pierwszy usłyszały: „Pójdź za mną…”

I wreszcie z serca płynące życzenia:

Droga s. Urszulo, s. Mario, s. Genowefo, s. Doroto, s. Agnieszko, s. Elżbieto, niech Bóg, który Was ukochał, bezgranicznie każdego dnia hojnie Siostrom Błogosławi, niech udziela Darów Ducha Świętego i wszystkich potrzebnych łask na każdy dzień, niech Maryja, Matka Pięknej Miłości, wyprasza wszystkie potrzebne łaski, a św. Wincenty i św. Ludwika będą Orędownikami w drodze ku Niebieskiej Ojczyźnie.

Życzymy po prostu ŚwiętościJ

Do naszych życzeń dołączamy bukiet naszych modlitw i kwiatów. Galeria