Best Joomla Templates by iPage Hosting Review

Terapia Zajęciowa

Opublikowano: sobota, 07 maj 2016

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa to usprawnianie fizyczne i psychiczne poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć typu manualnego, intelektualnego i rozrywkowego, mających na celu maksymalny rozwój umiejętności, które umożliwiają jej wykonanie czynności samoobsługowych. Zajęcia dobierane są w taki sposób, aby ich wykonywanie usprawniało uszkodzoną czynność organizmu lub pozytywnie oddziaływało na stan psychiczny. W naszym Domu terapia zajęciowa, dla której wydzielone jest osobne pomieszczenie działa bardzo sprawnie, zajęcia w niej odbywają się od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.00 oraz dwie soboty w miesiącu od 8.00 do 16.00. Pracownia zapewnia chłopcom szereg różnych rodzajów zajęć, są to zajęcia manualne, w trakcie których chłopcy uczestniczą w wykonywaniu różnego rodzaju prac ręcznych, których efektem jest szeroka gama wyrobów artystycznych takich jak np.: kartki świąteczne, ozdoby, stroiki, różnego rodzaju obrazki i szereg innych rzeczy. W trakcie tych prac chłopcy wykonują bardzo różne czynności: kleją, wycinają, malują.

Oprócz zajęć typowo manualnych organizowane są także zajęcia rozrywkowe, w trakcie których chłopcy oglądają bajki, oglądają czasopisma, a także układają puzzle i układanki. W ramach ergoterapii chłopcy dbają o porządek wokół Domu.

Pracę terapeutyczną z mieszkańcami zaczyna się zwykle od poprawiania funkcji najmniej zaburzonych. Najważniejszym defektem u osób z niepełnosprawnością intelektualną są nieprawidłowości w przebiegu spostrzegania, różnicowania, porównywania oraz uogólniania. Terapia zajęciowa musi uwzględniać wszystkie uszkodzenia. Zajęcia prowadzi się całościowo, uwzględniając w bardzo szerokim zakresie indywidualne właściwości psychofizyczne poszczególnych mieszkańców. Zakres działalności korekcyjnej prowadzi się wokół poprawiania motoryki, mowy, samoobsługi i zachowania w środowisku społecznym. Miejscem tej działalności jest warsztat terapii zajęciowej. Metody to przede wszystkim ukierunkowana zabawa, dobrze zorganizowana praca dająca zamierzone efekty, ćwiczenia w mówieniu, samoobsłudze.

Cel terapii zajęciowej:

 

- zmniejszenie napięcia w stanach depresyjnych i lękowych,

- przestawienie toru myślenia chorego i zwrócenie uwagi na sprawy nie związane chorobą,

- poprawa stanu fizycznego,

- neutralizowanie otępiałego działania nudy i bezczynności,

- stworzenie u chorego poczucia własnej wartości oraz rozszerzenia kręgu zainteresowań,

- wzbogacenie jego życia emocjonalnego,

- zaktywizowanie chorych nie posiadających zajęcia,

- umożliwienie szybciej i lżej przebiegającej akceptacji kalectwa,

- doskonalenie pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej,

- rozwijanie sprawności manualnych,

- kształcenie zdolności ruchów precyzyjnych i dokładnych

- rozwijanie i kształtowanie nawyków higienicznych,

- kształtowanie umiejętności nadawania i odbioru informacji drogą werbalną,

- ćwiczenia percepcji słuchowej,

- kształtowanie umiejętności liczenia,

- poprawa komunikacji interpersonalnej,

- niwelowanie napięć emocjonalnych,

- motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności.

 

W naszym Domu prowadzone są następujące rodzaje terapii zajęciowej:

 

- Ergoterapia – terapia pracą, poprzez zajęcia manualne

 - Socjoterapia – terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych w toku spotkań grupowych

- Arteterapia – terapia sztuką, kontakt czynny lub bierny ze sztuką i kulturą.

Wszystkie proponowane w naszym Domu formy terapii zajęciowej, wysiłki instruktorów terapii skupiają się na człowieku niepełnosprawnym i jego potrzebach. Mają na celu jego usprawnienie, rozwój i polepszenie jakości życia na tyle, na ile jest to możliwe.