Best Joomla Templates by iPage Hosting Review

Sala komputerowa

Opublikowano: sobota, 07 maj 2016

Sala komputerowa

         Sala komputerowa wyposażona jest w niezbędny sprzęt do nauki i obsługi komputera. Terapia komputerowa umożliwia mieszkańcom aktywne zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności oraz rozwój ich zainteresowań. Rozwija twórcze myślenie, pobudza wyobraźnię, doskonali funkcje poznawcze i pamięć oraz kształtuje koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną. Terapia obejmuje naukę korzystania z różnego typu programów komputerowych. W ramach terapii mieszkańcy pod okiem pedagoga piszą własne teksty: listy, opowiadania, dzięki czemu rozwijają swoje umiejętności grafomotoryczne, rozszerzają zasób słownictwa. W terapii wykorzystuje się internet. Pracownia komputerowa jest nie tylko miejscem wytężonej pracy terapeutycznej ale i dobrej zabawy. Mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z różnych gier, rozwiązują krzyżówki, quizy, układają puzzle. W sali komputerowej znajduje się tablica interaktywna, która służy naszym podopiecznym do pracy z programami multimedialnymi, projekcji filmów i wykorzystania innych materiałów dydaktycznych. Pracownia wyposażona jest w 8 stanowisk komputerowych oraz 5 laptopów, które są własnością mieszkańców.