Best Joomla Templates by iPage Hosting Review

Sala integracji sensorycznej

Opublikowano: sobota, 07 maj 2016

Sale integracji sensorycznej

         Nasza placówka oferuje terapię zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI), która prowadzi certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej z uprawnieniami do diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami Integracji Sensorycznej. Terapia SI jest przede wszystkim skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym mających problemy z koordynacją ruchową, apatycznych lub nadpobudliwych, mających trudności w uczeniu się, ale może być również wykorzystywana jako metoda wspierająca w usprawnianiu dzieci z ADHD, z mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieci cierpiących na autyzm, niedowidzących i niedosłyszących. Zajęcia odbywają się w przestronnej sali, z ograniczonym dopływem światła codziennego, wyposażonej w profesjonalny sprzęt do prowadzenia terapii, m.in.: grzybek, huśtawka T, platformę, konik, piłki i wiele innych. Korzystanie z powyższych urządzeń, dostarcza naszym Mieszkańcom różnego rodzaju bodźców, których są pozbawieni w życiu codziennym lub mają problemy z ich odpowiednim wyodrębnieniem, fala umożliwia im lepsze poznawanie i doświadczanie świata, ułatwia odbiór i interpretację bodźców pochodzących z otoczenia, a także zapewnia odprężenie, wyciszenie i wypoczynek.

         Podczas zajęć mieszkaniec z pomocą terapeuty bądź pod jego czujnym okiem wykonuje ćwiczenia, które angażują ciało i układy zmysłów, jak np.: zmysł równowagi przy jednoczesnym zaangażowaniu zmysłów wzroku, dotyku i słuchu. Ćwiczenia te mają charakter naukowej zabawy, podczas której dostarczane są różnorodne bodźce zmysłowe, czego wynikiem jest poprawa pracy układu nerwowego. Dzięki tym ćwiczeniom mieszkańcy zaczynają w odpowiedni sposób integrować bodźce, co wywołuje prawidłowe reakcje adaptacyjne do zmieniających się warunków środowiska zewnętrznego, czy własnego ciała.