Best Joomla Templates by iPage Hosting Review

Sala rekreacyjna

Opublikowano: sobota, 07 maj 2016

Sala rekreacyjna (boisko, plac z namiotami, skwer, ogród)

         Mieszkańcy domu Pomocy Społecznej, oprócz bardzo bogatej oferty zajęć kulturalno – oświatowych maja zapewniony także do szeroko rozumianej rekreacji i rozrywki. Zajęcia rekreacyjno – rozrywkowe pełnia bardzo ważna rolę w usprawnianiu mieszkańców oraz ich integracji społecznej. Przygotowana przez personel Domu oferta dotycząca rozrywki, rekreacji ma na celu przywrócenie mieszkańcom radości życia, rozwijanie aktywności i ich indywidualnego wizerunku, zapewnienie relaksu i wypoczynku, a tym samym polepszenie samopoczucia psychofizycznego mieszkańca Domu. Program zajęć rekreacyjno – rozrywkowych jest dostosowany do możliwości, zainteresowań i oczekiwań mieszkańców.

Zajęcia rekreacyjno – rozrywkowe organizowane są wielokierunkowo m.in.: w ramach sekcji zainteresowań, np.: silwoterapii, w trakcie zajęć relaksacyjnych, socjoterapeutycznych, spacerów, wycieczek, w ramach terapii zajęciowej prowadzonej przez instruktorów terapeutycznych. Personel Domu we współpracy z mieszkańcami organizuje różnego rodzaju imprezy rekreacyjno – rozrywkowe oraz okazjonalne. Cyklicznie organizowane są m.in.: dyskoteki, grille, spotkania okazjonalne z udziałem zaproszonych gości (Andrzejki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, bale karnawałowe, sylwestrowe) zajęcia i rozrywki sportowe, spacery w ogrodzie, wycieczki piesze i autokarowe. Personel z pomocą mieszkańców organizuje różne uroczystości z okazji np.: urodzin.

Powyższe imprezy ożywiają i umilają mieszkańcom pobyt w Domu, wypełniają wolny czas, pobudzają do aktywności, sprzyjają ich integracji. Imprezy te organizowane są w sali rekreacyjnej, sali dziennego pobytu, a gdy aura na to nie  pozwala – na terenie Domu, w trosce o kondycję fizyczną mieszkańców, Dom zapewnia możliwość wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne, gdzie opiekunowie czuwają nad tym, by ich podopieczni w pełni wykorzystali zaplanowany dla nich program rehabilitacyjny oraz odpowiednio i aktywnie wypoczęli. Do rekreacji, jaką ma do zaoferowania Dom dla swoich mieszkańców należy również zaliczyć zajęcia sportowe. Poza szeregiem zajęć i zabaw sportowych organizowanych w Domu, mieszkańcy mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych poza terenem Domu, np.: korzystać z basenu (latem), z basenu krytego, kręgielni, grać w tenisa i wielu, wielu innych. Rywalizują również w rozgrywkach sportowych, uczestniczą w olimpiadach sportowych, co daje możliwość zaprezentowania swoich umiejętności sportowych, oraz kształtują umiejętności pracy w zespole i ducha zdrowej, sportowej rywalizacji.

Spośród wielu zajęć rekreacyjno – rozrywkowych na terenie Domu i poza nim na szczególna uwagę zasługują:

  • festyn z okazji Dnia Dziecka
  • wycieczki piesze
  • urodziny mieszkańców
  • zabawy, dyskoteki
  • wycieczki autokarowe
  • wspólne grillowanie
  • wyjazdy do kina
  • pielgrzymki autokarowe
  • Mikołajki i.t.p.