Best Joomla Templates by iPage Hosting Review

Usługi opiekuńcze

Opublikowano: sobota, 07 maj 2016

Usługi opiekuńcze

Personel opiekuńczy jest nierozerwalnie związany z prawidłowym funkcjonowaniem każdego mieszkańca w naszym Domu.

Personel ten świadczy następujące usługi:
- otacza szczególną opieką osoby w początkowym okresie pobytu
- zapoznaje mieszkańca z topografią Domu oraz najbliższym otoczeniem
- pomaga osobą mniej sprawnym przy ubieraniu, myciu, spożywaniu posiłków, przemieszczaniu się
- organizuje mieszkańcom grupowe wycieczki, spacery, gry i zabawy
- dba o odzież mieszkańca jej czystość i odpowiednią ilość
- dba o dobrą atmosferę wśród mieszkańców
- pomaga w kontaktach z rodziną oraz znajomymi

Personel opiekuńczy pełni dyżur przez siedem dni w tygodniu zarówno w ciągu dnia jak i w porze nocnej.