Best Joomla Templates by iPage Hosting Review

Usługi socjalne

Opublikowano: sobota, 07 maj 2016

Usługi socjalne

Praca socjalna jest działalnością o charakterze pomocowym. Podstawowym jej celem jest niesienie pomocy ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych związanych nie tylko z problemami materialnymi, ale także psychicznymi i emocjonalnymi.

Pracownicy socjalni w naszym Domu służą pomocą wszystkim mieszkańcom, a do ich podstawowych obowiązków należy:

  • aktywne uczestnictwo w przyjmowaniu nowo przybyłego mieszkańca
  • rozpoznawanie i udział w zaspokajaniu potrzeb i życzeń mieszkańców
  • pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów wykraczających poza sprawy związane z pobytem w Domu Pomocy
  • współdziałanie z personelem medycznym, opiekuńczym, terapeutycznym w zakresie dostosowania rodzaju zajęć do indywidualnych możliwości i zainteresowań podopiecznych
  • pomoc w kontaktach z rodzinami i instytucjami zewnętrznymi
  • prowadzenie dokumentacji mieszkańców