Best Joomla Templates by iPage Hosting Review

Pomoc logopedyczna

Opublikowano: sobota, 07 maj 2016

Pomoc logopedyczna

            Terapia logopedyczna polega na systematycznym i zamierzonym oddziaływaniu, ukierunkowanym na usuwaniu zaburzeń mowy, które nie tylko utrudniają interakcję językową, ale również i poznawanie rzeczywistości. Celem nadrzędnym oddziaływań terapeutycznych jest odbudowanie kompetencji komunikacyjnej, językowej, kulturowej, poprzez stymulację wielokierunkową, wywołanie pożądanych zachowań werbalnych i niewerbalnych o znaczeniu komunikacyjnym, aktywizację czynności poznawczych.

         Terapią logopedyczną objęci są mieszkańcy z zaburzeniem mowy. W programie postępowania logopedycznego jest uwzględniony całościowy rozwój mieszkańca. Program oddziałuje na wszystkie funkcje, które łączą się z mową, czy to w sposób pośredni, czy bezpośredni, np.: pamięć, uwaga, słuch, postrzeganie, koordynacja. Wykorzystywane są ćwiczenia z użyciem materiałów o znaczeniu konkretnym, a także ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne. Terapia logopedyczna prowadzona na terenie Domu ma znaczenie profilaktyczne i stymulujące. Poprzez aktywizację procesów emocjonalno – motywacyjnych, motoryczno – sensorycznych, poznawczych i językowych u mieszkańców, udaje się podnieść ich sprawność komunikacyjną, a tym samym jakość życia.