Best Joomla Templates by iPage Hosting Review

Pomoc pedagogiczna

Opublikowano: sobota, 07 maj 2016

Pomoc pedagogiczna

         Terapia pedagogiczna prowadzona w naszym Domu polega na systematycznym prowadzeniu z mieszkańcami oddziaływań pedagogicznych, mających charakter zajęć ukierunkowanych na stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju. Mieszkańcy podczas zajęć mogą poszerzać wiedzę o otaczającym nas świecie, uzyskują pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, a także w eliminowaniu zachowań destrukcyjnych i promowaniu właściwych wzorców. Celem tej terapii jest stymulowanie i usprawnianie procesów poznawczych, wyrabianie i rozwijanie aktywności twórczej, zainteresowań, aktywizowanie i rozwijanie sprawności ruchowej, wyrabianie i rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, wyrabianie i rozwijanie orientacji i ruchu w przestrzeni, rozwijanie i kształtowanie sprawności manualnej. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej.