Misja
Domu Pomocy Społecznej w Zdunach

 

       Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Usytuowany przy ul. Mickiewicza 21 na terenie gminy Zduny. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne.

       Mieszkańcy Domu objęci są opieką lekarsko – pielęgniarską, prowadzona jest rehabilitacja ruchowa, fizjoterapia, kinezyterapia, hydroterapia, siłownia, terapia zajęciowa, pomoc pedagogiczna, psychologiczna.

       Dom zapewnia warunki bezpiecznego i godnego życia, umożliwia rozwój osobowości i samodzielności. Opiekunowie zwracają szczególną uwagę w pracy z Mieszkańcami na coraz większe usamodzielnianie, w zakresie samoobsługi, usprawniania i uspołeczniania, integracji z otoczeniem na miarę potrzeb indywidualnych i psychofizycznych Mieszkańca.

       Personel Domu, pełen ciepła i troski, służy pomocą w każdej wszystkim podopiecznym w każdej sytuacji.

 

DPS Zduny

 


dpswolsztyn.pl
2024-04-18
Konkurs w Kcyni

Międzywojewódzki konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II w Kcyni

Mnóstwo osób, z wielu Placówek 18 kwietnia 2024r., spotkało się w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni na międzywojewódzkim konkursie wiedzy o św. Janie Pawle II. Do tego wydarzenia dołączyli również podopieczni – Marcin Ch., oraz Hubert K., wraz z opiekunami. Okoliczność ta rozpoczęła się Mszą Świętą, w miejscowym Sanktuarium Krzyża Świętego, której przewodniczył ks. kan. Michał Kostecki.

Przybyli uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z 30 pytań. Starali się wykazać nie tyko swoją wiedzą ale także zrozumieniem i głębszą refleksją na temat znaczenia dziedzictwa św. Jana Pawła II dla współczesnego świata. Wszyscy starali się dać z siebie wszystko, analizując i odpowiadając na pytania z pełnym zaangażowaniem. Choć dla Marcina i Huberta zabrakło punktów, dla uzyskania miejsc na podium, to atmosfera wspólnoty, pasja i duma z uczestnictwa w konkursie była wyrazem dumy z własnej tożsamości i wiary.

Organizatorom, p. Kamilii Marosz bardzo dziękujemy za zaproszenie😊dpswolsztyn.pl
2024-04-18
Zwiedzanie

Przed samym wyjazdem z Kcyni czekała nas miła niespodzianka p. Emil Marosz (prywatnie syn samej Organizatorki XII Konkursu) z ogromną pasją wcielił się w przewodnika. Oprowaził nas wewnątrz Sanktuarium Krzyża Św, zapoznając z historycznymi ale i cudownymi wydarzeniami związanymi z poklasztorną świątynią. Zwrócił uwagę na piękno Golgoty, niedawno odnowionej. Dziękujemy bardz za czas nam poświęcony i niesamowitą wiedzę o swoim rodzinnym mieście.dpswolsztyn.pl
2024-04-09
Pożegnanie S Dyrektor

Pożegnanie Siostry Dyrektor Urszuli Wardowskiej

4 kwietnia 2024r., odbyła się uroczysta Msza św., w intencji Siostry Urszuli Wardowskiej. Wszyscy zebrani w kaplicy naszego Domu, w ten sposób wyrazili wdzięczność Siostrze, za wspólne chwile radości i troski oraz piękną służbę Siostry Dyrektor w naszym Domu.

W Starej Kaflarni w Zdunach, na tę okoliczność odbył się spektakl teatralny, pt.: „Ścieżki wiary.” W sztuce istnieją momenty, które wykraczają poza scenę i stają się czymś więcej niż tylko spektaklem. Tak właśnie było z przedstawieniem, dedykowanym Siostrze Urszuli, oddającej się bezinteresownie służbie i miłości do tego co stworzył Bóg. Jednym z najważniejszych aspektów było uwypuklenie siły ducha i oddania, które kierowały życiem Siostry Urszuli, a samo przesłanie nie było pożegnaniem, lecz zachętą do kontynuowania misji, którą Siostra wybrała. Spektakl niezwykle wzruszający i pełen pięknych momentów, poruszających serca widzów, w każdym geście i dźwięku budował niepowtarzalną atmosferę piękna.

 dpswolsztyn.pl
2024-04-09
Podziękowania S Dyrektor

…i wreszcie nadszedł czas na podziękowania i życzenia nie tylko od Mieszkańców i Personelu. Swą obecnością zaszczycili nas Burmistrz Zdun – Tomasz Chudy, Proboszcz zdunowskiej Parafii – k. Krzysztof Śliczny, wraz z wikarym – ks. Mariuszem, o. Tobiasz, P. Elżbieta Kurkiewicz, Dyrektor DPS w Baszkowie – Renata Waleńska wraz z zastępcą Dyrektora – Krzysztofem Szczotką, Kierownik WTZ w Krotoszynie – Paweł Kaczmarek i wiele, wiele innych osób, które te chwile spędzić chcieli wraz z Siostrą Urszulą. Pan Burmistrz w imieniu całej społeczności zdunowskiej, podziękował Siostrze Urszuli za pracę, która często wykraczała poza obowiązki codzienne, służbę na rzecz potrzebującym, za uśmiech w trudnych chwilach, za słowa otuchy w momencie potrzeby. Niech ten czas zmiany będzie okazją do nowych spotkań, do poznania nowych serc, do dzielenia się swoją mądrością i doświadczeniem.

 

…a my, dziękujemy Siostrze za wszystko i wdzięczni jesteśmy za to, kim dla nas byłaś. Niech Twoja droga będzie pełna Bożego Błogosławieństwa i niech każdy dzień przynosi Ci radość służby i spełnienie.dpswolsztyn.pl
2024-04-08
Śluby Sióstr

Renowacja Ślubów Świętych Sióstr w naszym Domu

Choć historia Zwiastowania wydarzyła się ponad dwa tysiące lat temu jej przesłanie jest czasem do głębokiej refleksji. 8 kwietnia 2024r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego s. Urszula, s. Genowefa, s. Halina, s. Teresa, s. Mirosława, s. Monika, odnowiły swoje śluby święte. Uroczystej Mszy św. przewodniczył proboszcz zdunowskiej parafii ks. Krzysztof Śliczny oraz o. Tobiasz.

Wspaniała uroczystość rozpoczęła się uroczystą Mszą św., podczas której Siostry, tak jak Maryja ponowiły swoje osobiste, intymne „FIAT” wobec Jezusa Chrystusa – swojego Oblubieńca. W czasie Mszy św., każda z sióstr, w ciszy, odczytała akt ponowienia ślubów, tym samym potwierdziła przynależność do Jezusa. Liturgia ta była celebracją pełną radości i nadziei. Wszyscy wierni uczestniczący w Mszy św., okazali swoją relację z Bogiem, dziękując jednocześnie za dar życia każdej z Sióstr poprzez modlitwy, piękne pieśni i gesty liturgiczne podkreślające tajemnicę obecności Boga.


1 « [1] [2] [3] [4] » 9GALERIA Z NASZEGO DOMU


DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny
DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny

DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny

DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny

DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny

 DPS ZdunyDPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny

DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny

DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny

DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny 

Pomieszczenie do sprawowania kultu religijnego

 

         Na terenie Domu znajduje się pomieszczenie do sprawowania kultu religijnego, w którym odprawiane są Msze św. oraz inne okolicznościowe nabożeństwa. Pomieszczenie to jest zawsze dostępne według indywidualnych potrzeb. Ponadto mieszkańcy uczestniczą w organizowanych pielgrzymkach czy spotkaniach o różnej tematyce religijnej.

 

 Msza święta
w Kaplicy  Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

w środy - godz. 6.30 

niedzielę i uroczystości - godz. 8.30

 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny - godz. 8.00

 

DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny
DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny DPS Zduny

ul. Mickiewicza 21
63-760 Zduny
tel.: 62 72 15 726
fax.: 62 72 15 014
kontakt@dpszduny.pl

Osób online: 2

Dom Pomocy Społecznej w Zdunach - www.dpszduny.pl 2014 - 2024.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia" .
stat4u