Nasi Patronowie

Opublikowano: wtorek, 01 lipiec 2014

ŚW.WINCENTY I ŚW.LUDWIKA

Pieczęć Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia przedstawia płonące serce, na tle którego widnieje postać Jezusa ukrzyżowanego. Wokół napis będący hasłem Zgromadzenia:

"Miłość Jezusa ukrzyżowanego przynagla nas"

Miłość Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, która ożywia i rozpala serce Siostry Miłosierdzia, przynagla ją, by spieszyła służyć wszelkiej ludzkiej niedoli.

 

patron2

patron1

* * *

 przez św. Wincentego a Paulo Zgromadzenie zostało założone we Francji
 w XVII wieku

(1581-1660)
i św. Ludwikę de Marillac
(1591-1660)


 

 

Wezwanie, które usłyszały pierwsze Siostry, jest tym samym wezwaniem, które i dziś rozbrzmiewa w świecie, powołując i gromadząc Siostry Miłosierdzia. Usiłują one u źródła odnajdywać natchnienie i intuicję swych Założycieli, aby z ponawianą wciąż wiernością i gotowością odpowiadać na potrzeby swych czasów.