Przetargi

Opublikowano: wtorek, 27 listopad 2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OFERTA21 1

OFERTA21 2


info ofert21


kwota 21


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont budynku Domu Pomocy

Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Zdunach przy ul. Mickiewicza 21 - instalacja oświetlenia

awaryjnego oraz SAP

Ogłoszenie o zamówieniu  -- tutaj

Załączniki 1-7 -- tutaj

Załącznik 8 -- tutaj

 

 


Najkorzystniejsza oferta: ---- tutaj

Zapytanie ofertowe na zakup stolarki i drzwi: ---- tutaj

Specyfikacja drzwi - tutaj

Stolarka- tutaj

 

 

Przetarg na dostawę samochodu 27.11.2018  ---- tutaj

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5a84cd05-fef0-4542-9769-ac3da50c8768

 

Unieważnienie pierwszego przetargu 14.12.2018  --- tutaj

 

Drugi przetarg na dostawę samochodu 14.12.2018    ---- tutaj

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8a4613f6-75ad-4aab-abc5-57ed9816860d

 

Otwarcie ofert 28.12.2018   ---- tutaj

 

Wybór najlepszej oferty 25.01.2019 --- tutaj

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.02.2019 --- tutaj