RODO

Opublikowano: środa, 01 maj 2019

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 • Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko – Poznańskiej z placówką przy ulicy Mickiewicza 21, 63 – 760 Zduny – „Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży”.

 • Kontakt z Administratorem

Kontakt z administratorem możliwy jest za pomocą adresu e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji wynikających z przepisów prawnych m.in.:
 • Realizacji zadań statutowych placówek.
 • Umożliwienia interesariuszom realizacji obowiązków wymaganych przepisami, powszechnie obowiązującego prawa.
 • Obsługi procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników oraz wolontariatu.
 • Realizacji umów z kontrahentami.
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości.
 • Archiwizacja w/w dokumentów oraz danych.
  • Odbiorcy danych.

W związku z przetwarzaniem danych, w celach wskazanych w pkt. 2 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych m.in.: ZUS, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeniowy, Komornik sądowy, Apteki, NFZ, Placówki edukacyjno – wspomagające, itp.  Odbiorcami Pani/Pan danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 • Okres przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres do realizacji celów przetwarzania w pkt. 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 • Prawa osób, których dane są przetwarzane.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/ Pana danych osobowych przysługuje pani/ Panu prawo do:

 • Dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator.
 • Sprostowanie danych, na podstawie art. 16 RODO.
 • Ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
  • Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2

00 – 193 Warszawa

Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się chronić wszelkie Pani/Pana dane, zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych.

1.8 Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.