Best Joomla Templates by iPage Hosting Review

„Niepodległa bez barier – od morza do Tatr”

Opublikowano: niedziela, 18 listopad 2018

niepodlegla189 października 2018r., w Galerii PAWILON w Poznaniu odbyła się Wielkopolska Gala XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych, która w tym roku przebiegła pod hasłem „Niepodległa bez barier – od morza do Tatr”. Powyższe przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem medialnym Radia Poznań oraz miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów.” Głównym celem tej inicjatywy było promowanie i nagradzanie działalności artystycznej obdarzonej nieprzeciętnymi zdolnościami twórczymi osób z różnych placówek pomocowych, m.in. naszych podopiecznych: Macieja Bobaka i Dariusza Raczkowskiego w pracy p.t.: „Wolność w naszych rękach” oraz Piotra Paradysza i Przemysława Szczepaniaka w pracy p.t.: „Razem bez barier”. Wszystkie prace wykonane były na bardzo wysokim poziomie i cechowała je duża różnorodność wynikająca z pomysłowości autorów. Ostatecznie nagrodzono po trzy najlepsze dzieła, w następujących kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja oraz w nowej kategorii fitografii i filmie. Laureaci konkursu otrzymali karty podarunkowe, natomiast wszystkich autorów prac obdarowano pamiątkowymi dyplomami okolicznościowymi, przypinkami oraz książkami. Uroczystość wręczenia nagród uświetnił występ uczniów wokalistyki jazzowej i rozrywkowej z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza. …był także pyszny poczęstunek w postaci pączka i soku. Galeria

Dni Papieskie

Opublikowano: niedziela, 18 listopad 2018

papiez188 października 2018r., z kilkudniowym wyprzedzeniem na terenie naszego Domu obchodziliśmy Dzień Papieski. Temu szczególnemu dniu, w różnych miejscach towarzyszą konkursy, wystawy, sztuki teatralne, wieczory poetyckie – my skupiliśmy się na przeprowadzeniu konkursu plastycznego oraz krótkiej inscenizacji połączonej z prezentacją multimedialną, dziękując w ten sposób Papieżowi Janowi Pawłowi II, za Jego poświęcenie, oddanie, miłość.
Ten szczególny dzień przeżywaliśmy w czterech wymiarach – intelektualnym, duchowym, artystycznym i konkretnej solidarności. Wymiar intelektualny przybliżył nam szeroką treść nauczania Jana Pawła II dzięki prezentacji multimedialnej. Wymiar duchowy nastąpił dzięki łączności z Ojcem Świętym poprzez modlitwę w jego intencji. Wymiar artystyczny miał miejsce na Sali Dziennego Pobytu, dzięki przeprowadzonemu konkursowi plastycznemu, w którym brało udział kilkanaście prac – odzwierciedlały ona rzeczywisty wizerunek św. Jana Pawła II oraz wszystko, co z tym Wielkim człowiekiem związane. Spośród tych wszystkich prac Szanowna Komisja, w skład której weszli: Siostra dyrektor Anna Wojciechowska, P. Agnieszka Kołodziej, P. Bogumiła Baranowska i P. Dorota Sobaniak, wybrała 3 prace, za które autorzy otrzymali kolejno nagrody: I miejsce – Eugeniusz Konat, II miejsce – Dominik Haładaj, III miejsce – Jakub Szczepański, wszyscy pozostali twórcy prac otrzymali nagrodę na słodko. Po rozstrzygnięciu konkursu, w Sali Rekreacyjnej odbyła się krótka inscenizacja, w roli chłopców z oddziału B oraz Personelu, pt.: „Jan Paweł II – Dobry Pasterz.” I wreszcie wymiar konkretnej solidarności – identyfikowanie się z największym z Rodu Polaków – Papieżem Janem Pawłem II, którego słowa brzmią w naszych uszach po dziś dzień, brzmią z jeszcze większą mocą, bo radujemy się z faktu, że ten, który modlił się razem z nami, ten, którego mogliśmy niejako dotknąć – dziś cieszy się chwałą świętych,
…wspominaliśmy przesłania, które nigdy nie tracą ważności…i choć umilkło serce jego, to On wciąż jest żywy, wciąż jest z nami…Galeria

Maraton Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

Opublikowano: niedziela, 18 listopad 2018

maraton popieluszki7 października 2018r.po raz kolejny uczestniczyliśmy w XXVI Biegu Sztafetowym i Maratonie Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Na starcie stanęło ok. 300 osób. Wszyscy wyruszyliśmy sprzed Kościoła Świętych Polskich Braci Męczenników, gdzie 19 października 1984r. ks. Jerzy sprawował swoją ostatnią Mszę św. Każdy z nas uczestniczący, który stanął do biegu, pragnął za cenę wysiłku i przekroczenia własnych ograniczeń dotrzeć do celu. Tradycją biegu była wspólna modlitwa, której centrum stanowi Msza św., na Wyżynach, zapalenie zniczy i złożenie kwiatów przed obeliskiem upamiętniającym bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, na grobie pierwszego proboszcza i budowniczego Parafii śp. ks. Romualda Biniaka oraz przy Krzyżu w Górsku, następnie wyruszyliśmy sprzed kościoła w Bydgoszczy do Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Sam bieg miał charakter wspólnotowy, nikt nie mierzył czasu, każdy z nas pokonywał trasę, w równym tempie – wszystko ku czci człowieka prawdy, miłości i sprawiedliwości. Galeria
„Zło dobrem zwyciężaj” –
to motto młodego księdza wikarego, który stał się postacią wielką.

Imieniny Siostry Estery i dzień chłopaka

Opublikowano: niedziela, 18 listopad 2018

kwiaty18W dniu 1 października 2018r., w naszym Domu swoje święto obchodziła s. Estera Gillmeister. O godz. 14.00 odbyła się uroczysta Msza św., w intencji solenizantki. Mszy św. przewodniczył ks. Krzysztof Śliczny wraz z wikariuszem Łukaszem Kocej oraz kapelanem naszego Domu – Andrzejem Starzyńskim. Tego dnia wspominaliśmy także św. Teresę od Dzieciątka Jezus. W nawiązaniu do tej świętej ks. Krzysztof podczas homilii wtajemniczył nas w istotę świętości i bycia szczęśliwym. „…życie św. Teresy upewnia nas o tym, że warunkiem szczęścia człowieka jest to, że kocha, a nie to, że otoczony jest samymi szczęśliwymi ludźmi…,…że święty to ktoś całkiem zależny od miłości Boga…”, „…otóż św. Tereska od Dzieciątka Jezus przypomina nam o istocie chrześcijaństwa…”
Po Eucharystii udaliśmy się wszyscy do Sali Rekreacyjnej na niespodziankę, jaką chłopcy przygotowali s. Esterze, w postaci piosenki – „Mój dziadek dał m i psa”, przedstawili także skecz p.t.: Policjant i kierowca Mariolka, po czasie z mnóstwem śmiechu i radości, przyszedł czas na teleturniej „Jaka to melodia” – Pan Michał odtwarzał dźwięki, a publiczność – przybyli goście - odgadywali piosenki z drogi, jaką przemierza kierowca „do nieba”. Były życzenia, uściski, kwiaty…
Siostrze Esterze życzymy, aby Boże Błogosławieństwo towarzyszyło jej na dalsze lata posługi w Zgromadzeniu. Niech Chrystus, Boski Oblubieniec – darzy Siostrę zdrowiem i wytrwałością, a także Opieki Matki Bożej.

1 października po imieninowej uroczystości wszyscy pozostali na Sali Rekreacyjnej, ponieważ tego dnia obchodziliśmy także święto Dzień chłopaka. Bawiliśmy się przy słodkich napojach, ciastku oraz wspaniałej muzyce. Wszystkim chłopcom życzymy dużo zdrowia, szczęścia, wiele radości, mądrości, wszystkiego co najlepsze. Galeria

Festyn Parafialny ze Świętą Rodziną

Opublikowano: niedziela, 18 listopad 2018

festynparafialny18W niedzielę 30 września 2018r., na parkingu przy Zdunowskiej Parafii odbył się II Festyn Parafialny ze Świętą Rodziną. Przebieg festynu rozpoczął się od Mszy św., o godz. 12.00, której przewodniczył ks. kanonik Marian Ostach przy asyście byłej służby liturgicznej i zespole młodzieżowym. Na placu do dyspozycji parafian były: dmuchańce, kącik fryzjerski, kącik „św. Józefa”, malowanie twarzy, kącik fotograficzny, wata cukrowa, popcorn, gastronomia, loteria fantowa. „Cegiełka” przeznaczona została na doposażenie parafialnego placu zabaw.
A co na scenie…? Występy Dzieci z Publicznego Przedszkola, z Niepublicznego Przedszkola Parafialnego, występ naszych chłopców z grupy B, Dziecięca Schola Parafialna, Zdunowski Zespół Instrumentalny „AKCENT”, Zdunowski Zespół „Senior”, Kuba Wiśniewski, Grupa Taneczna „Gwiazdy” oraz Gość Specjalny – Grupa Muzyczna „Effatha”, a także zabawy dzieci z animatorką.
Ogrom pracy, zaangażowanie wielu ludzi, spotkało się z pozytywnym odbiorem wszystkich obecnych na festynie. Rodzinna atmosfera, wiele spontaniczności, uśmiechy, życzliwość, pełne brzuchy i zwyczajna, bezinteresowna dobroć, na pewno wyda owoce, w stosownym czasie. Ziarno przecież zasiane. Galeria

Piknik "Nad Stawem"

Opublikowano: niedziela, 18 listopad 2018

nadstawem1829 września br. w agroturystyce MADAR „NAD STAWEM” w Zdunach uczestniczyliśmy w II Pikniku NGO, piknik skierowany był do wszystkich sympatyków działań społecznych z terenu subregionu kaliskiego, a organizatorami tego przedsięwzięcia było Zdunowskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy, Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych z Kalisza. Piknik składał się z dwóch części: dyskusyjnej i integracyjnej, również i my, mieliśmy okazję zaprezentowania swoich rękodzieł na jednym ze stoisk. Galeria